Edunvalvonnan tukihenkilö

Edunvalvonnan tukihenkilö -toiminta on yhdistyksen jäsenetu. Toiminnassa koulutetut vapaaehtoiset toimivat epäkohtia kohdanneiden endometrioosittarien tukena ja antavat tietoa, silloin kun on tarkoituksenmukaista esim. ottaa yhteyttä potilasasiamieheen, tehdä muistutus tms.

Tukimuodon konkreettinen tavoite on tukea yksittäisiä henkilöitä heidän omaan hoitoon liittyen. Usein omat voimavarat ovat endometrioosia sairastavalla lopussa, kun heidän pitäisi pitää puoliaan terveydenhuollossa ja käydä taisteluita hoitoisuuteen liittyen. Tällöin pienikin tuki oikeaan ja toivottuun suuntaan auttaa jaksamaan ja eteenpäin. Oma toiminta ja vastuun ottaminen auttavat myös sairastavaa itseään voimaantumaan ihmisenä. Lisäksi mukana on myös yhteiskunnallinen tavoite: saada vaikutettua gynekologian ja endometrioosin hoidon laatuun ja saatavuuteen.

 

Käytännössä prosessi etenee seuraavasti:

  1. Tuen tarvitsija täyttää tukipyyntölomakkeen https://goo.gl/forms/TaT8f9HkLRQegWXy2
  2. Lomakkeen tietojen pohjalta toimisto pyrkii etsimään tukihenkilön tuettavalle.  Palaamme sinulle arviolta kuukauden sisään. Huomioithan loma-ajat.
  3. Tukisuhteesta tehdään kirjallinen sopimus.
  4. Tukihenkilö ohjaa, neuvoo ja tukee tuettavaa erilaisissa prosesseissa. Tukihenkilö sitoutuu vähintään 3-5 tukikertaan, jotka voivat olla tapaamisia, sähköposteja tai puheluita.
  5. Tukisuhteen päätyttyä molemmat osapuolet täyttävät palautetiedot prosessista.